USŁUGI


Firmissima oferuje usługi wykwalifikowanych fachowców i konsultantów biznesowych dla MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), które potrzebują konkretnych rozwiązań dla rozwoju swojego  biznesu w Polsce i we Włoszech.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Świadczymy usługi doradcze i dostarczamy aktualnych informacji o sytuacji gospodarczej na polskim i włoskim rynku.  Udostępniamy sieć kontaktów biznesowych, medialnych i instytucjonalnych oraz relacji, które zbudowaliśmy w ciągu naszej działalności (ambasady, konsulaty, biura i agencje inwestycji zagranicznych, kontakty z mediami).

Przy naszym wsparciu zbudujesz  indywidualny plan rozwoju Twojej firmy na rynku polskim i włoskim, Usługi Firmissima obejmują specjalistyczne informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej w Twoim sektorze, doradztwo podatkowe i handlowe, w perspektywie współpracy międzynarodowej i inwestycji zagranicznych w Polsce i we Włoszech. Wyszukujemy rozwiązań wsparcia finansowego dla Twojej firmy (dotacji w działalności gospodarczej).

Konsultanci i eksperci Firmissima w pełni rozumieją potrzeby małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki skonsolidowanemu know-how, posiadanym uprawnieniom i ciągłym szkoleniem swoich kompetencji, służymy profesjonalną i terminową pomocą.   

 

POMOC JĘZYKOWA

Profesjonalne tłumaczenia  w biznesie są inwestycją, która tworzy wartość dodaną Twojej firmy. Dzięki nim powiększasz docelową grupę Twoich klientów i otwierasz się na nowe możliwości biznesowe na rynkach zagranicznych.

Oferujemy profesjonalne usługi tłumaczeń i pomoc językową firmom oraz organizacjom, które zamierzają rozpocząć lub umocnić współpracę handlową bądź nawiązać  polsko-włoską współpracę partnerską.

 • przysięgłe tłumaczenia tekstów ekonomicznych i prawnych we Włoszech (j.polski, włoski, angielski) – umowy handlowe, dokumentacja eksportowa, sprawozdawczość finansowa, komunikacja i reklama etc.
 • tłumaczenia ustne i wsparcie w rozmowach handlowych oraz w rozwiązywaniu sytuacji spornych.

 

UMIĘDZYNARODOWIENIE I ROZWÓJ BIZNESU

Polska jest krajem o stabilnym wzroście gospodarczym i podobnie jak Włochy, posiada solidną bazę produkcyjną.  Kapitał ludzki w Polsce jest młody (ponad 50% ludności nie ukończyłą 40 lat)  i wykształcony w dziedzinach techniczno-inżynierskich.

Firmissima pomoże Ci zrozumieć jak funkcjonuje polski  i włoski system działalności gospodarczej, pomoże nawiązać kontakty handlowe i skorzystać z okazji  biznesowych jakie istnieją we Włoszech i w Polsce.

 • ocena i wsparcie w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz lokalizacja inwestycji
 • pomoc prawna, doradztwo handlowe i księgowe (we Włoszech i w Polsce) – usługa świadczona przez profesjonalistów i biura księgowe wpisane do  stowarzyszeń  zawodowych włoskich i polskich
 • przygotowanie projektów dofinansowania z funduszy UE, dotacje i wsparcie dla przedsiębiorców
 • analiza finansowa inwestycji
 • analiza rynku dla konkretnych sektorów
 • przygotowanie biznes planów
 • wyszukiwanie partnerów biznesowych i temporary management

 

MARKETING & ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA

Analiza procesu polskiej transformacji gospodarczej ukazuje ogromne możliwości dla inwestorów zagranicznych i tych, którzy decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.  Mimo upływu lat trend wzrostowy nadal się utrzymuje i możemy liczyć na to, że polska gospodarka będzie nadal rosnąć.

Oferujemy się jako wiarygodny i partner, który posiada doświadczenie w obsłudze klientów biznesowych we Włoszech i w Polsce. Pomożemy Ci zrozumieć włoski] system działalności gospodarczej, zapewniając Ci narzędzia umożliwiające osiedlenie się w włoskim systemie społeczno-ekonomicznym.

 • doradztwo strategiczne w marketingu i komunikacji
 • szkolenia międzydyscyplinarne  z marketingu i public relations
 • usługi marketingowe
 • promocja wizerunku
 • public relations, relacje z mediami (biuro prasowe).