Nowość 2018


Konstytucja biznesu Riforma diritto delle Imprese 2018 Polonia Firmissima
NOWA POLSKA KONSTYTUCJA BIZNESU   26 stycznia 2018 Sejm RP przyjął najważniejszą ustawę wchodzącą w skład Konstytucji Biznesu-Prawo Przedsiębiorców. Zastąpi ona dotychczasową Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r.        5 NOWYCH PRZEPISÓW 2018, KTÓRE NALEŻY ZNAĆ   Konstytucję Biznesu tworzą następujące Ustawy: Prawo przedsiębiorców Przepisy wprowadzające ustawę […]

Reforma Ustawy: Prawo Przedsiębiorców 2018 w Polsce