Działaność gospodarcza we Włoszech i zawody regulowane


Zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą we Włoszech? Sprawdź czy Twój zawód lub sektor należy do zawodów regulowanych. Dowiedz się, czy Twoja działalność będzie wymagała dodatkowych pozwoleń lub uznania kwalifikacji zawodowych.  Uznanie kwalifikacji zawodowych  we Włoszech oraz tytułów studiów wyższych uzyskanych poza granicami Italii, także tych uzyskanych w krajach UE, nie jest niestety automatyczne. Nostryfikacja tytułów akademickich we Włoszech oraz kwalifikacji zawodowych będzie wymagała przejścia odpowiedniej procedury.
Jeżeli jesteś przedstawicielem zawodów regulowanych i chcesz prowadzić działalność w zawodzie wyuczonym za granicą, zapraszamy do lektury.

Zawody regulowane we Włoszech.

We Włoszech, w przypadku niektórych sektorów lub zawodów, wymagane jest od usługodawcy spełnienie określonych obowiązków i warunków oraz uzyskanie odpowiednich zezwoleń do wykonywania działalności.
Uprawnienia zawodowe” to tytuł, który pozwala na wykonanie określonych usług w zawodach i sektorach regulowanych.

Uznanie kwalifikacji zawodowych we Włoszech

We Włoszech osoby posiadające kwalifikacje zawodowe w zawodzie regulowanym, zdobyte w innym kraju UE, mogą świadczyć swoje usługi posiadając siedzibę w innym państwie UE, czyli świadcząc usługi za granicą, jedynie w sposób tymczasowy i okazjonalny.
Kiedy usługodawca przenosi się po raz pierwszy na terytorium Włoch z innego państwa członkowskiego w celu świadczenia usług regulowanych, musi uprzednio powiadomić w formie pisemnej, odpowiednią włoską instytucję.

Przed lokalizacją działalności gospodarczej we Włoszech, musimy wiedzieć, że w przypadku zawodów i sektorów regulowanych,

Lista zawodów regulowanych we Włoszech oraz instytucje odpowiedzialne za uznanie kwalifikacji zawodowych.

Poszukujesz informacji jak uznać Twoje kwalifikacje zawodowe we Włoszech? Zapytaj ekspertów Firmissima.

Więcej informacji o prowadzeniu działalności w zawodzie regulowanym we Włoszech znajdziesz
na stronie

FIRMA WE WŁOSZECH I ZAWODY REGULOWANE