NEWSREJESTRACJA DO CELÓW VAT WE WŁOSZECH – PROCEDURA  Podmiot zagraniczny chcący zarejestrować się do celów VAT we Włoszech, musi przejść odpowiednią procedurę w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej VAT.  W tym celu należy: 1. wypełnić formularz  ANR/3, w którym powinniśmy podać dane dotyczące przedmiotu działalności firmy zagranicznej. Klasyfikację działalności gospodarczej należy oprzeć […]

Rejestracja bezpośrednia do celów VAT we Włoszech
Masz firmę w Polsce i prowadzisz sprzedaż wysyłkową dla klientów prywatnych we Włoszech? Oto podstawowe informacje, których potrzebujesz prowadząc e-commerce między Polską a Włochami.  Sprzedawca mający siedzibę w Polsce i sprzedający wysyłkowo towary klientom indywidualnym we Włoszech jest zobowiązany przestrzegać rocznego ustalonego przez Włochy limitu sprzedaży 35.000 euro. Do momentu sprzedaży […]

Sprzedaż wysyłkowa we Włoszech i VAT


Zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą we Włoszech? Sprawdź czy Twój zawód lub sektor należy do zawodów regulowanych. Dowiedz się, czy Twoja działalność będzie wymagała dodatkowych pozwoleń lub uznania kwalifikacji zawodowych.  Uznanie kwalifikacji zawodowych  we Włoszech oraz tytułów studiów wyższych uzyskanych poza granicami Italii, także tych uzyskanych w krajach UE, nie jest […]

Działaność gospodarcza we Włoszech i zawody regulowane


Przedstawiciel podatkowy we Włoszech - Rappresentante fiscale in Italia
Przedstawiciel podatkowy we Włoszech. Przedsiębiorstwo z Unii Europejskiej lub spoza UE, nie posiadające zakładu zagranicznego na terytorium Republiki Włoch i wykonujące transakcje objęte wymogiem identyfikacji do celów podatkowych we Włoszech, może wypełnić te obowiązki poprzez instytucję przedstawiciela podatkowego (wł. rappresentante fiscale).   Przedsiębiorca zagraniczny może skorzystać z dwóch alternatywnych rozwiązań: 1. identyfikacji bezpośredniej […]

Przedstawiciel podatkowy we WłoszechKonstytucja biznesu Riforma diritto delle Imprese 2018 Polonia Firmissima
NOWA POLSKA KONSTYTUCJA BIZNESU   26 stycznia 2018 Sejm RP przyjął najważniejszą ustawę wchodzącą w skład Konstytucji Biznesu-Prawo Przedsiębiorców. Zastąpi ona dotychczasową Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r.        5 NOWYCH PRZEPISÓW 2018, KTÓRE NALEŻY ZNAĆ   Konstytucję Biznesu tworzą następujące Ustawy: Prawo przedsiębiorców Przepisy wprowadzające ustawę […]

Reforma Ustawy: Prawo Przedsiębiorców 2018 w Polsce