Rejestracja bezpośrednia do celów VAT we WłoszechREJESTRACJA DO CELÓW VAT WE WŁOSZECH – PROCEDURA 

Podmiot zagraniczny chcący zarejestrować się do celów VAT we Włoszech, musi przejść odpowiednią procedurę w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej VAT.  W tym celu należy:

1. wypełnić formularz  ANR/3, w którym powinniśmy podać dane dotyczące przedmiotu działalności firmy zagranicznej. Klasyfikację działalności gospodarczej należy oprzeć na włoskim systemie ATECO
2. dołączyć następujące dokumenty:
– zaświadczenie z kraju, gdzie ma siedzibę podmiot zagraniczny, potwierdzającego rejestrację podmiotu jako czynnego płatnika VAT,
aktualny odpis z KRS lub CEIDG potwierdzający rejestrację podmiotu gospodarczego,
tłumaczenia powyższych dokumentów na język włoski wykonane zgodnie z zasadmi tłumaczeń sądowych we Włoszech oraz kopia dokumentu tożsamości tłumacza,
– kopia dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek lub osoby do tego upoważnionej,
– oświadczenie złożone na podstawie art. 47 DPR 445/2000 podpisane przez osobę do reprezentowania przedsiębiorstwa, w którym przedstawia następujące informacje:

a) rodzaj działalności wykonywanej w kraju gdzie ma siedzibę przedsiębiorstwo,
b) charakter działałności jaki ma się zamiar wykonywać we Włoszech w ramach bezpośredniej rejestracji do celów VAT,
c) rodzaj podmiotów, dla których będzie świadczona działalność we Włoszech,
d) deklaracja o nie posiadaniu zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego na terytorium Włoch.

Powyższe dokumenty należy złożyć do Urzędu Skarbowego w Peskarze (wł. Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara) przed dokonaniem operacji sprzedaży lub świadczenia usług na terytorium Włoch.

KSIĘGOWOŚĆ I DOKUMENTACJA PODATKOWA

Przedsiębiorstwo zagraniczne, podpisując wniosek o rejestrację bezpośrednią do celów VAT we Włoszech, przyjmuje wszelkie obowiązki związane z prowadzniem dokumentacji księgowej zgodnie z włoskimi przepisami. Dla podmiotów zagranicznych zarejestrowanych do celów VAT we Włoszech, mają zastosowanie przepisy Dekretu Prezydenta Republiki Włoch, czyli D.P.R. 633/72 w zakresie wystawiania faktur VAT, prowadzenia rejestrów sprzedaży, płatności podatku VAT, składania okresowych deklaracji VAT oraz pozostałych zobowiązań takich jak wypełnienie deklaracji Intrastat.

Jesteś zainteresowany rejestracją bezpośrednią do celow VAT we Włoszech? Skontaktuj się z ekspertami Firmissima. Służymy Ci naszą fachową wiedzą, doświadczeniem i praktyką.

Zapraszamy co lektury całego artykułu nt. Rejestracja bezpośrednia do celów VAT we Włoszech:

RREJESTRACJA BEZPOŚREDNIA DO CELÓW VAT WE WŁOSZECH