Sprzedaż wysyłkowa we Włoszech i VATMasz firmę w Polsce i prowadzisz sprzedaż wysyłkową dla klientów prywatnych we Włoszech?
Oto podstawowe informacje, których potrzebujesz prowadząc e-commerce między Polską a Włochami. 

Sprzedawca mający siedzibę w Polsce i sprzedający wysyłkowo towary klientom indywidualnym we Włoszech jest zobowiązany przestrzegać rocznego ustalonego przez Włochy limitu sprzedaży 35.000 euro. Do momentu sprzedaży netto do tej kwoty, sprzedaż jest opodatkowana i rozliczana w Polsce na zasadach ogólnych, tzn. według obowiązujących w Polsce stawek i wykazywana w deklaracjach VAT-7.
Od momentu przekroczenia limitu, polski sprzedawca musi opodatkować sprzedaż we Włoszech. Zastosuje też odpowiednio włoską stawkę podatku od wartości dodanej. Aby móc to zrobić, będzie musiał zarejestrować się jako czynny podmiot VAT we Włoszech i wykazywać podatek w deklaracjach okresowych zgodnie z obowiązującymi we Włoszech przepisami.

Przepisy włoskie oraz unijne przewidują, że:


-zgodnie z Dekretem Ustawodawczym n.331/1993, wartość sprzedaży dokonanej we Włoszech musi przekraczać w roku poprzednim lub bieżącym 35.000 euro.
-zgodnie z art. 41, ustęp 1, litera. b), Dekretu Ustawodawczego n. 331/1993 , wartość sprzedaży w innym kraju członkowskim musi przekraczać w roku poprzednim lub bieżącym 100.000 euro lub inny ustalony przez dany kraj limit na mocy art. 34 Dyrektywy n.2006/112/CE.

Oto limity sprzedaży wysyłkowej ustalone przez poszczególne kraje unijne:

ROZLICZENIE VAT W KRAJU DOSTAWY

Jeżeli powinienieś rozliczyć VAT we Włoszech jako kraju dostawy, Firmissima oferuje usługę rejestracji Twojej firmy na potrzeby VAT we Włoszech i wykona wszystkie związane z tym usługi księgowe we Włoszech z obsługą Klienta w języku polskim

Dowiedz się więcej o sprzedaży wysyłkowej między Polską a Włochami:

SPRZEDAŻ WYSYŁKOWA W UE I VAT