Ustaw i rozporządzeń


REJESTRACJA DO CELÓW VAT WE WŁOSZECH – PROCEDURA  Podmiot zagraniczny chcący zarejestrować się do celów VAT we Włoszech, musi przejść odpowiednią procedurę w celu uzyskania numeru identyfikacji podatkowej VAT.  W tym celu należy: 1. wypełnić formularz  ANR/3, w którym powinniśmy podać dane dotyczące przedmiotu działalności firmy zagranicznej. Klasyfikację działalności gospodarczej należy oprzeć […]

Rejestracja bezpośrednia do celów VAT we WłoszechPrzedstawiciel podatkowy we Włoszech - Rappresentante fiscale in Italia
Przedstawiciel podatkowy we Włoszech. Przedsiębiorstwo z Unii Europejskiej lub spoza UE, nie posiadające zakładu zagranicznego na terytorium Republiki Włoch i wykonujące transakcje objęte wymogiem identyfikacji do celów podatkowych we Włoszech, może wypełnić te obowiązki poprzez instytucję przedstawiciela podatkowego (wł. rappresentante fiscale).   Przedsiębiorca zagraniczny może skorzystać z dwóch alternatywnych rozwiązań: 1. identyfikacji bezpośredniej […]

Przedstawiciel podatkowy we WłoszechKonstytucja biznesu Riforma diritto delle Imprese 2018 Polonia Firmissima
NOWA POLSKA KONSTYTUCJA BIZNESU   26 stycznia 2018 Sejm RP przyjął najważniejszą ustawę wchodzącą w skład Konstytucji Biznesu-Prawo Przedsiębiorców. Zastąpi ona dotychczasową Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004r.        5 NOWYCH PRZEPISÓW 2018, KTÓRE NALEŻY ZNAĆ   Konstytucję Biznesu tworzą następujące Ustawy: Prawo przedsiębiorców Przepisy wprowadzające ustawę […]

Reforma Ustawy: Prawo Przedsiębiorców 2018 w Polsce